Algemene voorwaarden

Als u een musical van PureMusicals aanschaft,

is het uitvoeringsrecht verbonden aan 1 locatie van de school

gedurende 1 speelperiode. Aan heropvoering in een andere

speelperiode, met een andere groep of op een andere locatie,

zijn kosten verbonden.

Heeft u meerdere locaties die de musical willen opvoeren

dan moet u hiervoor een apart pakket kopen.

Uitlenen en/of kopieren van het materiaal voor een andere

school/locatie is auteursrechtelijk verboden. Een bestelling kan

niet geretourneerd worden.

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Na uw bestelling ontvangt u op uw opgegeven email adres een

overzicht van uw bestelling. In deze mail staat ook het

rekeningnummer waarop u het geld dient over te maken. Na ontvangst

van uw betaling zullen wij u de musical toesturen!

 

@2015 PureMusicals. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt dmv druk, fotokopie of welke wijze ook, zonder dat er voor de uitgave betaald is.